סדנאות לרופאים בלבד Algeness חומר המילוי הטבעי היחיד בעולם

סדנאות לרופאים בלבד Algeness חומר המילוי הטבעי היחיד בעולם

25.06.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטיתהסתיים

17.07.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטיתהסתיים

24.07.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטיתהסתיים

31.07.19 – 10:30-16:00

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטיתהסתיים

07.08.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטיתהסתיים

12.08.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטיתהסתיים

19.08.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטיתהסתיים

4.11.19 – 17:00-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית

11.11.19 – 17:00-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית

20.11.19 – 17:00-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית